Waar staat de stichting voor

Stichting MStars is in 2003 opgericht op initiatief van oud profvoetballer Mohammed Allach. Stichting MStars richt zich tot kwetsbare groepen in de Nederlandse samenleving zijn, waarover een negatieve beeldvorming is ontstaan.
Met het oprichten van de stichting willen we innovatieve projecten opzetten, die het zelfbeeld van jongeren en het beeld dat de buitenwereld over hen heeft, positief beïnvloeden. Daarbij staan talentontwikkeling, zelfredzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid centraal. Om dit voor elkaar te krijgen, worden bekende mensen uit de sportwereld of van televisie ingezet als rolmodel.

Talent

Bekende Nederlanders laten jongeren zien dat er meer nodig is dan talent om iets te bereiken in de samenleving. Zij laten zien dat je vooral inzet, doorzettingsvermogen en een positieve houding nodig hebt. Door mee te werken aan onze projecten laten deze ‘rolmodellen’ zien dat ze betrokken zijn bij de samenleving en sociale verantwoordelijkheid durven te nemen.
Bijvoorbeeld tijdens de Road Trip verzorgen professionele sporters clinics en leggen de nadruk op samenwerken, elkaar helpen, luisteren. De jongeren kijken op naar deze topsporters en worden zo gestimuleerd om de opdrachten goed uit te voeren.

Verantwoordelijkheid nemen en geven

De sociale maatschappelijke positie (opleiding, inkomen, huisvesting en arbeid) van mensen is veelal doorslaggevend voor een goed bestaan. De hiervoor benodigde kwalificaties zijn echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vooral niet voor diegenen die zich al in een achterstandspositie bevinden, zij moeten een dubbele inhaalslag maken. De verantwoordelijkheid voor een normaal en harmonieus bestaan ligt niet alleen bij het individu zelf, maar ook bij de samenleving. Beoordelen en veroordelen vanaf de zijlijn is niet zo moeilijk, maar verantwoording nemen voor je medemens lijkt veelal een te zware opgave. 


 Copyright Stichting Maroquistars 2008 Door Tagtic.nl