Projecten

Wilt u uw school aanmelden voor een van onderstaande projecten? Of meewerken als vrijwilliger? Klik op een van de projecten.
Road Trip
Chance 2 Cook

Educatie en sport

Om onze activiteiten vorm te geven hebben wij voor de komende jaren een tweetal hoofdthema' s benoemd: sport en educatie. Aan deze thema's kunnen uitdagende, leerzame en te realiseren activiteiten gekoppeld worden als dromen en doen, doelen nastreven, omgaan met emoties en tegenvallers.


Sport

Sport verbroedert en versterkt de identiteit en het zelfbeeld van land en volk. Sport is een belangrijk sociaal instrument en dient als maatschappelijk bindmiddel. Het is goed voor iemands fysieke, sociale en emotionele ontwikkeling.Voetbal is een teamsport waarin je in belangrijke mate afhankelijk bent van je medespelers en je gedwongen wordt om in elkaars belang te functioneren. Zo gezien lijkt voetbal een beetje op de samenleving. Worden er in de samenleving niet dezelfde eisen aan je gesteld? Wij zien sport voor jong en oud als uitstekend middel om die belangrijke gemeenschappelijke waarden waarop een samenleving functioneert volledig te benutten.

Onderwijs en educatie

Onderwijs en educatie vormen de sleutel voor een goed functioneren in de maatschappij. Kennis, kunde en creativiteit zijn essentiële bestanddelen van de samenleving. Kinderen leren ontdekken waartoe zij in staat zijn en hoe zij hun eigenschappen en vermogens kunnen ontplooien en gebruiken. Iedere leerling of student heeft een andere sociale, culturele en intellectuele achtergrond. Als we recht doen aan de verschillen tussen mensen, kunnen zij hun talenten optimaal ontplooien.

 

 

 


 Copyright Stichting Maroquistars 2008 Door Tagtic.nl